Lai notiktu konsultācija caur Zoom, nepieciešams veikt šādus soļus:

1. Datoram jābūt aprīkotam ar web kameru un austiņām.

2. Jāvienojas par konsultācijas laiku,

3. Jāizdara maksa- pārskaitījums prakses kontā par sesiju 1 DIENU PIRMS sarunātās konsultācijas.

Uz tikšanos!