Prakses adrese

Lietuvas šoseja 100, 1. kabinets
.Bankas rekvizīti


IK "Ingas Birkmanes psihologa prakse"

Reģistrācijas numurs: 43602018426

Konts:  

BIC/SWIFT kods: HABALV22

konta numurs: LV82HABA0551036376257