Smilšu spēles terapija bērniem var tikt izmantota, sākot no 4 gadu vecuma.
Smilšu spēles laikā bērns var izteikt to, ko viņš jūt un pārdzīvo, taču nespēj izteikt vārdos. Ar spēles palīdzību viņa pieredze var tikt sadzirdēta un saprasta. Bērns izveido pasauli smilšu kastē un pārrunā to ar terapeitu, tādējādi gan izpaužot jūtas un notikumus, kuri ir sāpīgi, gan meklējot resursus un risinājumus.
Izsakot un risinot grūtības ar spēles palīdzību, bērnam nevajadzēs tās izpaust negatīvas uzvedības, vai fizisku simptomu veidā.

Smilšu spēle bērniem palīdz, jo:

  • Spēle ir dabīga bērnu izpausmes forma,
  • Bērnu domāšana ir konkrēta, un viņiem vajag fiziskus pašizpausmes veidus,
  • Bērnu valoda un abstraktā domāšana ir ierobežotas,
  • Bērnam nav apzinātu zināšanu par to, kas notiek viņu psihē, taču viņi var izteikt to caur spēli,
  • Bērns bieži nerunā par savu pieredzi,
  • Smilšu kaste rada drošu vidi un veicina pastāvību.

Uz pirmo sesiju vecāki nāk bez bērna.

Turpmākajās sesijās bērns izvēlas, vai vecāki būs ar viņu kopā telpā, vai gaidīs viņu ārpusē. Es dažkārt motivēju vecākus palikt un spēlēties. Vecāku spēle kopā ar bērnu uzlabo dabisko mīlestības saikni viņu starpā, un arī palīdz terapeitam labāk saprast konkrētās ģimenes grūtības, kā arī izvēlēties labāko terapeitisko metožu kopumu situācijai.


Par smilšu terapiju pieaugušajiem lasīt šeit.